Voorwaarden behorende bij het gebruik van computerhulp op afstand

Artkel 1: Algemeen

1.1 De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van computerhulp op afstand.
1.2 Onder cliënt/hulpvrager wordt verstaan, diegene welke gebruikt maakt van de dienst “computerhulp op afstand” door Computeropschonen.nl (Bouwman ICT-Web), haar ID code en wachtwoord doorgeeft en de kosten betaald voor  het gebruik van computerhulp op Afstand.
1.3 Hulpvrager hoeft niet per definitie een cliënt te zijn van Bouwman ICT-Web.

Artikel 2: Kosten

2.1 De kosten voor het gebruik van computerhulp op afstand zijn €35,00.
2.2 Deze kosten worden vooraf in rekening gebracht bij cliënt/hulpvrager of tenzij anders afgesproken met Computeropschonen.nl
2.3 Korting of restitutie op de geleverde diensten via computerhulp op afstand is nimmer mogelijk.
2.4 Computeropschonen.nl werkt niet volgens het No Cure No Pay systeem.

Artikel 3: Computerhulp op Afstand

3.1 Computeropschonen.nl (Bouwman ICT-Web) maakt gebruik van het software programma Teamviewer.
3.2 Teamviewer en Bouwman ICT-Web garanderen dat de gemaakte verbinding geheel veilig is.
3.3 Teamviewer en Bouwman ICT-Web garanderen dat alleen de cliënt/hulpvrager en een
medewerker van Bouwman ICT-Web inzicht hebben in het computersysteem van cliënt/ hulpvrager.
3.4 Voor het gebruik van de software van Teamviewer worden geen extra kosten in rekening gebracht.
3.5 Verbinding kan alleen worden gemaakt d.m.v. een ID code en wachtwoord, welke alleen
voor cliënt/hulpvrager zichtbaar is.

Artikel 4: Geheimhoudingsplicht

4.1 Computeropschonen.nl (Bouwman ICT-Web) heeft een geheimhoudingsplicht.
4.2 Op generlei mag er zonder vooraf gaande toestemming van cliënt/hulpvrager informatie aan derden worden overgedragen.
4.3 In de database van computeropschonen.nl (Bouwman ICT-Web) kunnen, zonder voorafgaande toestemming persoonlijke gegevens van cliënt/hulpvrager worden opgenomen.

Artikel 5: Toestemming en opname verrichtingen

5.1 Een cliënt/hulpvrager verleent haar toestemming voor het inloggen in het systeem van de cliënt, zodra het  ID code en wachtwoord, welke zichtbaar is voor cliënt/hulpvrager, aan een medewerker van Bouwman ICT-Web is doorgegeven.
5.2 Alle werkzaamheden worden tijdens de hulp op afstand sessie opgenomen en bewaard in de database van computeropschonen.nl (Bouwman ICT-Web).
5.3 Cliënt verleend, zodra zij gebruik maakt van de hulp op afstand, haar toestemming tot het opslaan van de opname, tot minimaal 1 maand na dato.

Artikel 6: Garantie
6.1 Garantie kan alleen worden gegeven indien na controle is gebleken dat een probleem zich voor heeft gedaan, na de hulp op afstand en door toedoen van de medewerker welke de dienst heeft verleend.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Computeropschonen.nl (Bouwman ICT-Web) kan niet garanderen dat problemen opgelost kunnen worden via computerhulp op afstand en kan hiervoor ook nimmer aansprakelijk gesteld worden.
7.2 Computeropschonen.nl (Bouwman ICT-Web) kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de vervolgschade na geleverde diensten.
7.3 Computeropschonen.nl (Bouwman ICT-Web) kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het verloren gaan van data, software en bestanden van cliënt/hulpvrager.
7.4 Computeropschonen.nl (Bouwman ICT-Web) is nimmer verantwoordelijk voor het welslagen van het kopiëren van bestanden/data van cliënt/hulpvrager.

Op al onze diensten en levering zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. De complete algemene voorwaarden van Bouwman ICT-Web vindt u hier.